Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

EL MECÀNIC AUDIOVISUAL, SCCL – MTK SPACE.

C /. Anselm Clavé, 17, nau 15, 08980 (Sant Feliu de Llobregat)

Correu electrònic de contacte: hello@mtkspace.com

NIF: F-67251199

Registre de Cooperativa núm.: 15096

EL MECÀNIC AUDIOVISUAL, SCCL (en endavant MTK SPACE), com a Responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar mitjançant newsletter dels productes, serveis i activitats i remetre comunicacions de l’entitat per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic.

Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer un seguiment posterior, ja sigui en l’àmbit d’empreses o en l’àmbit social

Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a persona de contacte de client o proveïdor per gestionar les relacions de negoci.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a hello@mtkspace.com.

D’acord amb la LSSICE, MTK SPACE no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de el trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per iniciar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació sobre les activitats i serveis de MTK SPACE.

L’interès legítim de MTK SPACE d’oferir els seus serveis.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts .

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’MTK SPACE. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que MTK SPACE realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i resta d’informació sobre els serveis i productes de MTK SPACE iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per MTK SPACE per comunicar-se amb els interessats són el telèfon corporatiu i el correu electrònic corporatiu.

Si envia informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, MTK SPACE quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

MTK SPACE no porta a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció de l’consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant MTK SPACE presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a: hello@mtkspace.com, indicant com assumpte: “Protecció de dades: exercicis drets” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

Limitació de l’tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada de l’consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació que recopilem

 • Les dades recollides per part de l’responsable són els següents:
 • Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos en el lloc web.
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Per la seva banda, manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa per tal que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

XARXES SOCIALS

L’informem que MTK SPACE té presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de MTK SPACE es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

MTK SPACE tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol tipus de continguts que MTK SPACE consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l’consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, MTK SPACE es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de MTK SPACE, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, MTK SPACE quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. MTK SPACE ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

SUBSCRIPCIÓ A EL BLOC

En el cas que l’usuari es subscrigui a el blog d’MTK SPACE, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció a l’bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat de el tractament.

Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

MTK SPACE es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre MTK SPACE amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.