La Carxofa

Termes i condicions

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

BRUNA PRODUCTORA AUDIOVISUAL SCCL
C/Cister 31, 08022 Barcelona
NIF: F66937426
Correu electrònic de contacte: ei@holabruna.cat

1. OBJECTE

BRUNA PRODUCTORA AUDIOVISUAL SCC (en endavant, el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris l’actual pàgina, amb la qual donem compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), i informem a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús de la mateixa.

A través del web, el prestador facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de l’web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant, l’usuari), l’accés implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que fossi d’aplicació.

Com a usuari, ha de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web, sense que existís l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, sent suficient la simple publicació al lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, el prestador condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al prestador permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que caus

i prestador o a tercers.

2.3. Obligació de fer un ús correcte de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei i el present Avís Legal, així com amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, que lesionin els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels equips informàtics, dels documents, fitxers i de tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

– Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i en altres normes vigents.
– Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
– Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
– Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones; de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament durant els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.

No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El prestador no atorga cap garantia i no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament adequat del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o altres elements nocius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i a les condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al web.

El prestador no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. GALETES (COOKIES)

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per obtenir més informació, podeu consultar la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en els fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa els articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha algun contingut en el lloc web que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, si us plau, feu-nos-ho saber a través dels mitjans de contacte facilitats a l’inici d’aquest document.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per obtenir informació sobre el tractament de dades personals i els vostres drets com a usuaris, us remetem a la nostra Política de Privacitat.

7. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquest Avís Legal es regeix i interpreta d’acord amb la legislació espanyola.

En cas de conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquest Avís Legal, els jutjats i tribunals que, en cada cas, resultin competents, seran els que disposi la legislació aplicable en matèria de jurisdicció.

En cas que alguna de les disposicions d’aquest Avís Legal sigui declarada nul·la o ineficaç, aquesta declaració no afectarà la validesa de les altres disposicions, que continuaran plenament vigents i en vigor.

Bruna Productora Audiovisual SCCL, amb domicili a C/Cister 31, 08022 Barcelona i NIF F66937426, serà el responsable del tractament de les dades personals recopilades a través del lloc web.

Accesibilitat